คณะจากกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม

Posted on: มกราคม 21, 2019, by :

วันนี้ (วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561) นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ ผู้อำนวยการกองตะวันออกกลาง กรมเอเซียใต้ฯ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการมะดีนะตุสสลาม โดยมี ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ประธานมูลนิธิมะดีนะตุสสลามพร้อมคณะผู้บริหารโครงการให้การต้อนรับ โดยทางคณะได้เยี่ยมชมสถานที่จริงของโครงการฯและได้รับฟังการนำเสนอโครงการ ซึ่งได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความสำคัญของการทำงานทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่

ทั้งนี้กระทรวงต่างประเทศได้ติดตามข้อมูลการประสานงานกับสถานทูตประเทศต่างๆ ในการดำเนินงานโครงการมะดีนะตุสสลามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงพยาบาลชีค ญาซิมฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกาตาร์ และโครงการศูนย์อิสลามฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลซาอุดิอารเบีย มาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ จึงถือเป็นหน่วยงานของรัฐอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความเข้าใจต่อโครงการมะดีนะตุสสลามได้อย่างดี