กลุ่มที่ประชุมผู้นำรุ่นใหม่อาเซียน(AYLF) เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม

Posted on: มกราคม 21, 2019, by :

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มที่ประชุมผู้นำรุ่นใหม่อาเซียน (ASEAN Young Leader Forum) หรือมีชื่อย่อว่า AYLF คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อเป็นชาญชลาในการพบปะกันของผู้นำรุ่นใหม่จากประเทศต่างๆในกลุ่มเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2014 ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้เข้าร่วมประชุม ASEAN Youth Forum โดยกลุ่มดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวในลักษณะภาคประชาสังคมเพื่อการสานเสวนาและพูดคุยกันในกรอบสามเสาหลักของอาเซียน คือด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยการประชุมในครั้งนี้มีสมาคมบัณฑิตและนักศึกษาอัสสลาม (AGSA) เป็นหน่วยงานสำคัญในการประสานงานขับเคลื่อน

ทั้งนี้ในการประชุมที่จัดขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้ได้มีตัวแทนจากประเทศสมาชิกต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมกว่าแปดสิบคน โดยได้มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการมะดีนะตุสสลามและรับฟังข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องภายในโครงการฯ ทั้งนี้ ดร.อะหมัดอุมาร์ จะปะเกีย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผศ.ดร.วรวิทย์  บารูและคณะผู้บริหารบริษัทปัตตานีจายา คอมเมอร์เชียล จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะเยาวชนดังกล่าวในบรรยากาศที่อบอุ่น พร้อมทั้งร่วมกันนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน

นอกจากนี้ทางกลุ่ม AYLF ได้มอบเงินวากัฟ ให้กับโครงการมะดีนะตุสสลาม จำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท เพื่อให้มีส่วนร่วมกับวากัฟ ความดีที่ไม่สิ้นสุด ทางมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม ขอขอบคุณ (ญาซากูมุลลอฮฺฮูค็อยร็อน)