การประชุมหารือเกี่ยวกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของศูนย์อิสลามฯ

Posted on: มกราคม 16, 2019, by :

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม โดยท่านวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานกรรมการที่ปรึกษา ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา ประธานมูลนิธิมะดีนะตุสลาม อาจารย์ซอและห์  ตาเละ รองประธานมูลนิธิฯ นายอับดุลเอาว์วัล สิดิ ผู้ประสานงานระหว่างองค์กร  และผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตุการณ์ ได้มีการประชุมหารือกับบริษัท Hassa LCC. บริษัทที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างศูนย์อิสลาม กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซีซ อาลชุอูด ผู้พิทักษ์สองมัสยิดอันทรงเกียรติ (Islamic Center) โดย Muharrem Hilmi Şenalp,. Mustafa İskender, Mustafa Emin Yalçın, ณ.โรงแรมอัลมีรอซ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งประเด็นหลักของการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของศูนย์อิสลาม กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซีซ อาลชุอูด ผู้พิทักษ์สองมัสยิดอันทรงเกียรติ (Islamic Center) ในด้านพื้นที่อาคารและการใช้สอย ที่จะสร้างในโครงการมะดีนะตุสสลาม ปัตตานีจายา อ.เมือง จ.ปัตตานี ที่จะประกอบด้วยอาคารมัสยิด หอประชุม สถาบันวิจัยอิสลาม สำนักงานบริหาร ห้างร้าน และศูนย์อาหาร ในพื้นที่ 30 ไร่