คณะจากฝ่ายปกครอง จ.ปัตตานี เยี่ยมชมโครงการมะดีนะตุสสลาม

Posted on: กุมภาพันธ์ 27, 2019, by :

เมื่อเย็นวันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 คณะจากฝ่ายปกครอง จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย นายอภิชาติ เพชรพันธ์ นิติกรชำนาญการ นายซอลาฮุดดีน ยีปาโละ นิติกรชำนาญการ และนายพินิจ เรืองยังมี เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ ได้มาเยี่ยมชมโครงการและฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้า โครงการมะดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา) จาก ผู้บริหารโครงการฯ รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา และ อาจารย์ซอและห์ ตาเละ