คณะจาก JSIT ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม

Posted on: มกราคม 21, 2019, by :

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2561 สมาคมโรงเรียนบูรณาการอิสลาม อินโดนีเซีย JSIT (Jaringan Sekolah Islam Terpadu) ได้เข้ามาเยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม โดยมี อาจารย์ซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ให้การต้อนรับและได้ร่วมพูดคุย นำเสนอโครงการมะดีนะตุสสลาม และทางสมาคมโรงเรียนบูรณาการอิสลาม อินโดนีเซีย JSIT (Jaringan Sekolah Islam Terpadu) ได้วากัฟเงินจำนวน 1600 บาท กับอีก100 ดอลลาร์สหรัฐ ให้กับวากัฟ มะดีนะตุสสลาม ทางวากัฟมะดีนะตุสสลามขอขอบคุณ ญาซากูมุลลอฮฺฮูค็อยร็อน