ต้อนรับคณะนักศึกษาไทยที่เรียนในประเทศตุรกี

Posted on: ธันวาคม 24, 2018, by :

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการ คณะนักศึกษาไทยที่เรียนในประเทศตุรกี มาเยี่ยมเยียนโครงการมะดีนะตุสสลาม ปัตตานีจายา