คณะนักศึกษาไทยในประเทศจอร์แดน เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา)

Posted on: มกราคม 21, 2019, by :

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561 คณะนักศึกษาไทยในประเทศจอร์แดนจำนวน 30 กว่าคน เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม เนื่องในโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ “ด้านการพัฒนาท้องถิ่น” หัวข้อ วากัฟกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมโครงการมะดีนะตุสสลาม ที่จัดโดย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมกับ มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม WISE Training and Coaching และสมาคมนักศึกษาไทยในจอร์แดน โดยได้รับการต้อนรับและนำเสนอภาพรวมโครงการฯ จาก อ.ซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ฝ่ายโครงการพิเศษฯ และ ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ในโครงการโซนต่างๆ เช่น โซนศูนย์อิสลามฯ โซนธุรกิจ และโซนอื่นๆ เพื่อดูความคืบหน้าโครงการต่างๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่