คณะนักศึกษา คณะศิลป์ฯ ม.ฟาฏอนี เยี่ยมโครงการและเก็บข้อมูลวากัฟมะดีนะตุสสลาม

Posted on: มกราคม 16, 2019, by :

คณะนักศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวากัฟมะดีนะตุสสลาม ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2560 โดยมี อาจารย์ซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นผู้ให้ข้อมูล