คณะศิษย์เก่าปากีสถาน เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม

Posted on: มกราคม 15, 2019, by :

วันพฤหัสที่ 6 เมษายน 2560 คณะศิษย์เก่าปากีสถาน เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลามพร้อมคณะ โดยมี อ.ซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้ต้อนรับผู้มาเยือนและได้นำเสนอโครงการ