คณะสตรีกลุ่มอิสลามนรา เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม

Posted on: มกราคม 21, 2019, by :

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561 คณะสตรีกลุ่มอิสลามนรา จำนวน 50 กว่าคน จากโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพสตรีกลุ่มอิสลามนรา ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนโครงการมะดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา) และได้ร่วมรับฟังคำนาซีฮัตจาก ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ประธานมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม รวมทั้งได้รับชม รับฟังเกี่ยวกับโครงการมะดีนะตุสสลาม ณ ห้องประชุมสำนักงาน บริษัทปัตตานีจายา คอมเมอร์เซียล จำกัด ในโซนธุรกิจโครงการมะดีนะตุสสลาม

ทั้งนี้คณะสตรีกลุ่มอิสลามนราได้รวบรวมเงินมอบวากัฟให้กับโครงการฯ จำนวน  6,700 บาท (ญาซากูมุลลอฮฺฮูค็อยร็อน) เพื่อให้มีส่วนร่วมกับวากัฟ ความดีที่ไม่สิ้นสุด ดั่งฮาดิษที่รายงานจากท่านอบูฮูร็อยเราะฮฺ (ร.ฎ.) ท่านรอซูลลุลลอฮฺ (ซ.ล.) กล่าวว่า
“เมื่อมนุษย์ได้สิ้นชีวิตลง การงานของเขาก็ขาดตอน เว้นแต่ 3 สิ่ง ได้แก่ ซอดาเกาะฮฺญารียะฮฺ(วากัฟ) , ความรู้ที่ยังประโยชน์ , หรือลูกที่ซอเเละฮฺขอดุอาอฺให้เขา”
บันทึกโดยมุสลิม