คณะเจ้าหน้าที่ราชการจากรัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม

Posted on: มกราคม 21, 2019, by :

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561 คณะเจ้าหน้าที่ราชการจากรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย พร้อมนายเด่น โต๊ะมีนา ที่ปรึกษาโครงการมะดีนะตุสสลาม เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา) โดยมี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ประธานมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม และคณะผู้บริหารโครงการฯ ให้การต้อนรับ