องค์กรเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้มาเยี่ยมเยียนโครงการฯ

Posted on: ธันวาคม 28, 2018, by :

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา องค์กรเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้มาเยี่ยมเยียนโครงการมะดีนะตุสสลาม และนำเสนอโครงการมะดีนะตุสสลาม โดยมี ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ประธานมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม  และ ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ  เป็นผู้ต้อนรับคณะจากองค์กรเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  และได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) กับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และได้ร่วมบริจาคซื้อที่ดินวากัฟในส่วนของ Islamic Center โครงการมะดีนะตุสสลาม จำนวนเงิน 5,455 บาท