ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

Posted on: มกราคม 21, 2019, by :

มูลนิธิมะดีนะตุสสลามร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ดำเนินการการก่อสร้างอาคารโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีในโครงการมะดีนะตุสสลาม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากกระทรวงศาสนสมบัติ ประเทศคูเวต ทั้งนี้โครงการดังกล่าวคาดว่าจะเป็นพื้นที่สำหรับการสร้างโมเดลการบูรณาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับวิถีชีวิตอิสลามเพื่อการพัฒนาทักษะและความรู้ในสาขาดังกล่าวให้เกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไป