ความคืบหน้าโครงการมะดีนะตุสสลาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560)

Posted on: มกราคม 15, 2019, by :

ความคืบหน้าโครงการมะดีนะตุสสลาม ครั้งที่ 1

(วันที่ 1 สิงหาคม 2560)

 

>>โซนโรงพยาบาล

โรงพยาบาลชีคญาซิม บิน มูฮําหมัด บิน ษานี เป็นโรงพยาบาลมาตรฐาน ขนาด 133 เตียง ใช้งบประมาณทั้งหมดประมาณ 650 ล้านบาท โครงการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกาตาร์ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณ งวดที่ 1 จำนวน 210 ล้านบาท ได้เริ่มก่อสร้างในส่วนของงานโครงสร้าง ใช้งบประมาณ 109,675,082.47 บาท ได้ก่อสร้างแล้วประมาณ 44.05% การก่อสร้างได้หยุดชั่วคราวตั้งแต่ปี 2556 เนื่องจากทางประเทศกาตาร์ มีความประสงค์จะเปลี่ยนบริษัทผู้รับเหมา

ความคืบหน้าปัจจุบัน

หลังจากมูลนิธิมะดีนะตุสสลามได้รับอนุมัติจากการตาร์ให้มีการก่อสร้างต่อมูลนิธิฯได้คัดเลือกบริษัท บางกอก แพลนเนอร์แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัดเป็นบริษัทที่ปรึกษาและได้ทำสัญญา เมื่อวันเสาร์ที่ 25-มี.ค.-2560 โดยมี Dr. Khalifa Jassim M.A. Al-Kuwari ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศาสนสมบัติ ประเทศกาตาร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมเป็นสักขีพยานโดยภารกิจของบริษัทที่ปรึกษา คือ การปรับปรุงแบบให้สมบูรณ์และการควบคุมงานก่อสร้าง

ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างต่อและเบิกจ่ายเงินทางประเทศกาตาร์ ได้กำหนดให้มูลนิธิฯดำเนินการ 3 ข้อ ดังนี้

  1. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
  2. การตรวจสอบความมั่นคงของอาคาร
  3. แบบแปลนอาคารที่สมบูรณ์

การดำเนินการ

-ในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารมูลนิธิฯ ได้จ้างบริษัทรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โรงพยาบาลชีคญาซิมฯ ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโดยได้ทำสัญญา เมื่อวันที่ 26-พ.ค.-2560 โดยมีระยะเวลา 240 วัน (8 เดือน)

– มูลนิธิฯ ได้จ้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ ตามสัญญาเลขที่ 001/2560 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ดำเนินการสำรวจอาคารโรงพยาบาล เพื่อตรวจสอบสภาพความมั่งคงของอาคารโรงพยาบาลชีคญาซิมฯ ซึ่งจะสรุปรายงานในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นี้

– แบบแปลนอาคารที่สมบูรณ์มอบให้บริษัท บางกอก แพลนเนอร์แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด ได้ดำเนินการบางส่วนแล้ว แต่การออกแบบอย่างสมบูรณ์ต้องหลังจากการตรวจสอบอาคาร เนื่องจากการตรวจสอบอาคารเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการปรับปรุงแบบอาคารให้สมบูรณ์

 

>>โครงการศูนย์อิสลาม

ความสำคัญของโครงการ

จากแนวคิดที่ว่าในอดีตปัตตานีเคยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาอิสลาม เป็นเมืองของนักปราชญ์ ที่บรรดานักปราชญ์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเคยเข้ามาทำการศึกษาเรียนรู้และถ่ายถอดวิชาการมาแล้วมหาวิทยาลัยฟาฎอนี จึงมีการรื้อฟื้นภารกิจเหล่านี้ให้เกิดอีกครั้งด้วยการสร้างศูนย์อิสลาม ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของเมืองมะดีนะตุสสลาม บนพื้นที่ 30 ไร่ ใจกลางโครงการมะดีนะตุสสลาม จะเป็นศูนย์อิสลามตามแนวคิดสันติธานี นอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจแล้วยังถือเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่จะมีนักวิชาการ นักปราชญ์ ทั่วทุกมุมโลกเข้ามาใช้บริการค้นคว้าวิจัยต่อไป

สถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทยได้ส่งหนังสือถึงมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เมื่อวันที่ 4 มุฮัรรอม 1438 ฮ. แจ้งให้ทราบว่ากระทรวงการคลังซาอุดิอารเบียได้อนุมัติงบสนับสนุนเพื่อโครงการก่อสร้างศูนย์อิสลามกษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซีซ อาลซุอูด ผู้พิทักษ์สองมัสยิดอันทรงเกียรติ จำนวนงบประมาณ 20,000,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 600 ล้านบาท)

 

ความคืบหน้าปัจจุบัน

การดำเนินการมูลนิธิมะดีนะตุสสลามได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และได้คัดเลือกบริษัท Hassa Architecture Engineering & Construction Co.Ltdเป็นบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยมีภารกิจของบริษัทที่ปรึกษาคือการออกแบบให้สมบูรณ์และการควบคุมงานก่อสร้าง

ซึ่งความคืบหน้าปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบโดยมีลักษณะที่ให้การรำลึกมัสยิด อัลนาบาวีย์    นครมะดินะฮฺ และอยู่ในระหว่างสำรวจสภาพภูมิประเทศ โดยมูลนิธิฯ ได้จ้างบริษัท พีเจ เซอร์เวย์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด จากกรุงเทพฯ และได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ซึ่งเมื่อมีการดำเนินการสำรวจเสร็จแล้ว จะสามารถกำหนดตำแหน่งที่ตั้งจริงและแผนผังของอาคารโครงการศูนย์อิสลามฯ ได้

งานวากัฟ

มูลนิธิฯ ได้มีการระดมรับบริจาคเงินวากัฟ เพื่อปลอดที่ดินจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำหรับการก่อสร้างศูนย์อิสลาม จำนวน 30 ไร่

  • ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ได้รับเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 38,051,003,84 บาท (รับเงินสดแล้ว 33,124,563.84 บาท
  • ได้ปลอดที่ดินแล้วจำนวน 8 แปลง รวมเนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 63 ตร.วา เป็นจำนวนเงิน 9,407,500 บาท

ขณะนี้มูลนิธิฯ อยู่ในระหว่างเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย คาดว่าจะเรียบร้อยและลงนามในสัญญา ภายในต้นเดือนกันยายน 2560 เมื่อมีการลงนามในสัญญาแล้ว มูลนิธิฯ จะดำเนินการชำระหนี้และจะปลอดจำนองที่ดินโซน Islamic Center ส่วนที่เหลือโดยใช้เงินวากัฟดังกล่าว

ดาวน์โหลดไฟล์ : ความคืบหน้าโครงการ (รพ.และศูนย์อิสลามฯ)