ฑูตกัมพูชาประจำประเทศไทยมาเยี่ยมเยียนโครงการฯ

Posted on: ธันวาคม 25, 2018, by :

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2015 โดยมีอาจารย์ซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการลงทุน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการ