ตัวแทนจากกระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลามแห่งรัฐกาตาร์ พร้อมด้วยวิศวกร เยี่ยมและตรวจสอบโครงสร้างอาคารก่อสร้าง โรงพยาบาลชีคญาซิมฯ

Posted on: มกราคม 21, 2019, by :

วันที่ 9-10 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา Mr.Hasan Abdullah al-Marzouki ผู้อำนวยการกองการลงทุน สำนักงานเลขาธิการ กระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลามแห่งรัฐกาตาร์ พร้อมด้วยวิศวกรผู้ติดตามได้เข้าเยี่ยมและตรวจสอบโครงสร้างอาคารก่อสร้างโรงพยาบาลชีคญาซิม บิน มูฮําหมัด บิน ษานี ในโครงการมะดีนะตุสสลาม ทั้งนี้ทางคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศกาตาร์ได้มีการประชุมติดตามขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อการก่อสร้างโรงพยาบาลดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยมีคณะผู้บริหารมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม คณะกรรมการก่อสร้างโรงพยาบาลชีคญาซิมฯ ตัวแทนจากบริษัทบางกอกแพลนเนอร์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ และเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

อนึ่งโครงการโรงพยาบาลชีคญาซิมฯ เป็นโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเอกชนภายในพื้นที่วากัฟของมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม เพื่อเป็นศุนย์กลางการบริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปและเพื่อพัฒนาสาขาวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีที่มีเป้าหมายจะบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่กับวิถีชีวิตอิสลาม และเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สำคัญในโครงการมะดีนะตุสสลามที่ตั้งใจนำความก้าวหน้าและการพัฒนาทางด้านต่างๆแก่สังคม ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมกันขอดุอาอฺให้โครงการฯ ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ และดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมต่อไป