ประชุมฝ่ายต่างๆ ติดตามความคืบหน้าของการออกแบบโรงพยาบาลชีคญาซิมฯ

Posted on: มกราคม 16, 2019, by :

เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2560 ทางมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลชีคญาซิม บิน มูฮําหมัด บิน ษานี ประกอบด้วย คณะกรรมการมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม, บริษัท บางกอก แพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด, บริษัท เรารักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (บริษัททำ EIA), คณะวิศวกรรมศาสตร์ แผนกโยธา มอ.หาดใหญ่, อาจารย์พงศ์ ศิริปะชะนะ วุฒิสถาปนิกที่ปรึกษาโครงการฯ และแพทย์คณะจากสมาคมจันทร์เสี้ยวฯ การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อติดตามความคืบหน้าของการออกแบบโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลชีคญาซิมฯ  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี