ติดต่อ

✆ 081-0937755

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ผู้จัดการทั่วไปโครงการมะดีนะตุสสลาม
✉ ir.pattaniplace@gmail.com

✆ 090-2014004

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
เจ้าหน้าที่วากัฟ มะดีนะตุสสลาม
✉ waqaf.madinahalsalam@gmail.com