ถนนหลักเข้าโครงการมะดีนะตุสสลาม ได้มีการก่อสร้างแล้ว

Posted on: กุมภาพันธ์ 12, 2019, by :

ขณะนี้ได้มีการก่อสร้างถนนเส้นทางหลักเข้าโครงการมะดีนะตุสสลาม เพื่อเชื่อมต่อสถานที่ก่อสร้างอิสลามิคเซนเตอร์กับถนนใหญ่สายเอเซียเส้นทางปัตตานี นราธิวาส โดยการก่อสร้างในเบื้องต้นเป็นถนนหินคลุก มีระยะทาง 800 เมตร กว้าง 12 เมตร ทั้งนี้ถนนสายนี้เป็นถนนเพื่อการใช้สัญจรทางสาธารณะซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ระยะเวลาการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้