ทีมงาน WAQAF Care ลงพื้นที่ปัตตานี ยะลา นราธิวาส แจกจ่าย “ถุงกำลังใจ”

Posted on: พฤษภาคม 26, 2019, by :

เวลา 10.00 น. เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 พ.ค.2562 ตรงกับ วันที่ 21 รอมอดอน 1440 ทีมงาน WAQAF Care (การดูแลที่ไม่สิ้นสุด) ได้ลงพื้นที่ 3 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) เพื่อแจกจ่าย “ถุงกำลังใจ” ที่ได้จากการให้ของชาวมือบน เพื่อส่งต่อแก่ผู้ยากไร้ เด็กกำพร้า ผู้ป่วย จำนวน 105 ถุง โดยนำทีมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจโดย อ.ซอและ ตาเละ รองประธานมูลนิธิมาดีนะตุสสลาม พร้อมทีมงาน เพื่อให้กำลังใจแก่บรรดาผู้รับ ซึ่งทางผู้รับฝากขอบคุณผู้ให้ทุกท่าน และขอให้อัลลอฮตอบแทนความดีงามทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแก่ผู้ให้ทุกคน
สิ่งที่ได้รับจากโครงการ Giving ramadan
1. เป็นช่องทางแห่งการส่งต่อความดี (การให้คือความดีที่ไม่สิ้นสุด)
2. แบ่งปันความสุขและรอยยิ้มแก่ชาวมือล่าง (รอยยิ้มคือการบริจาคที่ง่ายที่สุด)
3. รับรู้ความทุกข์ยากของพี่น้อง  (เราจะรักพี่น้องเราอย่างแท้จริง เมื่อเรารู้สึกเช่นเขา)
ปล. ผู้รับฝากดูอาร์ ให้แก่ผู้ให้อย่างเปี่ยมสุข ด้วยรอยยิ้ม ขออัลลอฮตอบแทนความดีทุกท่าน อามีน

ชมคลิป