ประกาศรายชื่อบริษัทเป็นที่ปรึกษา โครงการก่อสร้างอาคาร รพ.เชคญาซิมฯ

Posted on: ธันวาคม 28, 2018, by :

ประกาศ มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม

เรื่อง : ประกาศรายชื่อบริษัทเป็นที่ปรึกษา

โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลเชคญาซิม บิน มูฮำหมัด บิน ษานี

สามารถดูผลงานของบริษัท ได้ที่ www.bangkokplanner.co.th