ที่ปรึกษาและผู้รับเหมาฟังคำชี้แจงและรับแบบ เพื่อประมูลก่อสร้างโรงพยาบาลชีคญาซิมฯ เฟส 1A 

Posted on: มกราคม 31, 2019, by :

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 บริษัทที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลชีคญาซิมฯ และผู้รับเหมา มาฟังคำชี้แจงและรับแบบเพื่อประมูลก่อสร้าง โรงพยาบาลชีคญาซิมฯ เฟส 1A

โครงการโรงพยาบาลชีคญาซิมฯ เป็นโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเอกชนภายในพื้นที่วากัฟของมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม เพื่อเป็นศุนย์กลางการบริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปและเพื่อพัฒนาสาขาวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีที่มีเป้าหมายจะบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่กับวิถีชีวิตอิสลาม และเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สำคัญในโครงการมะดีนะตุสสลามที่ตั้งใจนำความก้าวหน้าและการพัฒนาทางด้านต่างๆแก่สังคม ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมกันขอดุอาอฺให้โครงการฯ ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ และดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมต่อไป