ที่ปรึกษาและผู้แทนประธานมูลนิธิกาตาร์ เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม

Posted on: มีนาคม 20, 2019, by :

Jasim Abdullah al-Jasim ที่ปรึกษาและผู้แทนประธานมูลนิธิกาตาร์ ได้มาเยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลามพร้อมคณะ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 โดยมี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ประธานมูลนิธิมะดีนะตุสสลามและทีมผู้บริหารโครงการฯร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอโครงการภาพรวมทั้งหมด โดยเฉพาะโครงการการก่อสร้าง โรงพยาบาล เชคญาซิม บินมูฮำหมัด บินษานี ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลกาตาร์