นักธุรกิจจากประเทศซาอุดีอารเบีย เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม

Posted on: มกราคม 21, 2019, by :

วันนี้ (วันอังคาร ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561) Dr.Rashed Al-Tayyar และ Zaid Al-Tayyar นักธุรกิจจากประเทศซาอุดีอารเบีย เข้ามาเยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม โดยมี ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ประธานมูลนิธิมะดีนะตุสสลามและอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นผู้ต้อนรับและร่วมพูดคุย นำเสนอโครงการมะดีนะตุสสลามให้กับคณะ ณ ห้องประชุมชั่วคราว สำนักงานมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม