นักธุรกิจจากประเทศซาอุดีอารเบีย เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม

Posted on: ธันวาคม 28, 2018, by :

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา Zaid Abdulrahman Alzahrani นักธุรกิจจากประเทศซาอุดีอารเบีย ได้มาเยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม โดยมี อ.ซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ฝ่ายกิจการพิเศษ และนายอับดุลเอาว์วัล สิดิ ฝ่ายวิชาการวากัฟ เป็นผู้ต้อนรับและนำเสนอโครงการฯ