ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยจากประเทศมาเลฯและอินโดฯ เยี่ยมโครงการฯ

Posted on: ธันวาคม 28, 2018, by :

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ จากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ได้มาเยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม โดยมี อ.ซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ นายอับดุลเอาว์วัล สิดิ ฝ่ายวิชาการวากัฟ เป็นผู้ต้อนรับ และนำเสนอโครงการ