นักศึกษา UTP มาเลเซีย เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม

Posted on: มกราคม 21, 2019, by :

เมื่อวันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 คณะนักศึกษาวิศวกรรมโยธา จาก Universiti Teknologi Petronas(UTP) ประเทศมาเลเซีย พร้อมกับคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม โดยมี อ.ซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ฝ่ายโครงการพิเศษ ให้การต้อนรับและนำเสนอภาพรวมโครงการมะดีนะตุสสลามทั้งหมด