นายวรวีร์ มะกูดี พร้อมคณะ เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม

Posted on: ธันวาคม 28, 2018, by :

นายวรวีร์ มะกูดี อดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พร้อมคณะ ได้มาเยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 โดยมี อ.ซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นผู้ต้อนรับ