บุคลากรจากโครงการมะดีนะตุสสลามและมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ลงพื้นที่พบปะแกนนำชุมชนบานา

Posted on: เมษายน 19, 2019, by :

บุคลากรจากโครงการมะดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา) และบุคลากรมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ลงพื้นที่พบปะแกนนำชุมชน ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็งรอบมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์ซอและห์ ตาเละ และรองอธิการบดี ฝ่ายบริการสังคม ดร.นูรุดดีน ดากอฮา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี พร้อมด้วย นพ.อนันต์ชัย ไทยประทาน ว่าที่ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล เชคญาซิม บินมูฮำหมัด บินษานี ในโครงการมะดีนะตุสสลาม และบุคลากรอื่นๆ ได้ประสานกับ กำนัน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ลงพื้นที่แนะนำโครงการกับชุมชนในเขตตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา