ประกาศรายชื่อบริษัทเป็นที่ปรึกษา โครงการก่อสร้างศูนย์อิสลามฯ

Posted on: ธันวาคม 25, 2018, by :

ประกาศรายชื่อบริษัทเป็นที่ปรึกษา

โครงการก่อสร้างศูนย์อิสลาม กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซีซ อาลชุอูด ผู้พิทักษ์สองมัสยิดอันทรงเกียรติ

โครงการมะดีนะตุสสลาม

สามารถเข้าไปดูผลงานของบริษัท ได้ที่ เว็บไซต์  www.hassa.com/en

*หมายเหตุ แบบในภาพเป็นแบบที่นำเสนอโดย บริษัท Hassa Architecture Engineering ประเทศตุรกี ซึ่งจะมีการแก้ไขตามความประสงค์ของมูลนิธิ