การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม

Posted on: ธันวาคม 25, 2018, by :

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี มาร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการมะดีนะตุสสลาม ปัตตานีจายา ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการ