งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

Posted on: มกราคม 16, 2019, by :

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โดยปีนี้มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีการนำเสนอบทความ 160 กว่าบทความจากนักวิชาการที่หลากหลาย ภายใต้หัวข้อ”สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0″

ที่มา : แนะแนวและประชาสัมพันธ์ ม.ฟาฏอนี