ประชุมหารือเพื่อหาข้อสรุป การออกแบบทางสถาปัตยกรรมโครงการศูนย์อิสลามฯ ISLAMIC CENTER

Posted on: มกราคม 16, 2019, by :

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อสร้างศูนย์อิสลาม กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซีซ อาลชุอูด ผู้พิทักษ์สองมัสยิดอันทรงเกียรติ (Islamic Center) มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม โดย ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา ประธานกรรมการ ฯ, นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี รองประธานกรรมการ ฯ , ผศ ดร. วรวิทย์ บารู , นายแวดือราแม  มะมิงจิ , นายอับดุลอายี สาแม็ง , นายซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า และคณะ ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการมะดีนะตุสสลาม ปัตตานีจายา

ประเด็นหลักของการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการหารือเพื่อหาข้อสรุป เกี่ยวกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของโครงการศูนย์อิสลาม กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซีซ อาลชุอูด ผู้พิทักษ์สองมัสยิดอันทรงเกียรติ (Islamic Center) ที่บริษัท HASSA LCC. บริษัทที่ปรึกษาโครงการ ฯ ได้นำเสนอเมื่อคราวประชุมที่ผ่านมา