ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์ วากัฟ มะดีนะตุสสลาม ระยะ 2

Posted on: มีนาคม 5, 2019, by :

เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ.2562 ทางวากัฟ มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์วากัฟ มะดีนะตุสลาม ระยะ 2 ณ ดีอามาน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท  อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการระดมเงินวากัฟ โดยการรับฟังการเสวนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ( Work Shop ) ของคณะกรรมการวากัฟและภาคีเครือข่าย เพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงานวากัฟในระยะเวลาที่ผ่านมา จัดทำแผนยุทธศาสตร์วากัฟในระยะต่อไป และเพื่อระดมความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมจากภาคีองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาและยกระดับวากัฟมะดีนะตุสสลาม โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะกรรมการมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม , คณะกรรมการดำเนินงานวากัฟ , ประธานและตัวแทนศูนย์ประสานงานสถาบันอัสสลาม , ตัวแทนองค์กรสื่อ , ตัวแทนองค์กรสตรี และตัวแทนสมาคมบัณฑิตและนักศึกษาอัสสลาม ( AGSA )

 

คลิป