ประชุม คกก.ประสานงานขับเคลื่อน โครงการศูนย์อิสลามฯ ครั้งที่ 1 ณ ศอ.บต.

Posted on: มกราคม 21, 2019, by :

เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิมะดีนะตุสสลามได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างศูนย์อิสลามกษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซีซ อัลซาอูด ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ อ.เมือง จ.ยะลา

โดยทางสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้แจ้งการมอบหมายของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ ศอ.บต. เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่อยู่ภายในโครงการมะดีนะตุสสลาม จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ ศอ.บต ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีหน่วยงานราชการจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม อนึ่งโครงการศูนย์อิสลามฯ ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของโครงการมะดีนะตุสสลาม ได้รับสัญญาการตกลงสนับสนุนจากรัฐบาลซาอุดิอารเบียเป็นงบประมาณจำนวน ๒๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีทางมูลนิธิมะดีนะตุสสลามเป็นเจ้าของโครงการ ปัจจุบันนี้อยู่ในการดำเนินงานทางขั้นตอนราชการในการดำเนินงานทางงบประมาณและการเตรียมการก่อนการก่อสร้าง

ซึ่งบริษัท Hassa LLC ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโครงการได้ทำการออกแบบเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เมื่อการดำเนินงานตามขั้นตอนราชการเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเสร็จ โครงการฯจึงจะสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินงานการก่อสร้างได้อย่างเป็นรูปธรรม มูลนิธิมะดีนะตุสสลามจึงขอชูโกร์ต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา และขอขอบคุณต่อพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุน และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมดุอาอฺให้อัลลอฮฺทรงประทานความสำเร็จแด่โครงการของเราและนำสันติภาพสู่พื้นที่ในเร็ววันด้วยเทอญ อามีน