ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอินซาน ประเทศตุรกี เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม

Posted on: กุมภาพันธ์ 25, 2019, by :

วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 Mr.Sinan Aktaş ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอินซาน ประเทศตุรกี เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม โดยมี รศ. ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ให้การต้อนรับ พร้อมปรึกษาหารือในความร่วมมือและการพัฒนากิจการวากัฟมะดีนะตุสสลามร่วมกันต่อไปในอนาคต