ประธานมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม เข้าร่วมสัมมนา International Forum on Islam, Education adn Global Peace ณ กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย

Posted on: เมษายน 10, 2019, by :

วันที่ 9-10 เมษายน 2562 รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ประธานมูลนิธิมะดีนะตุสสลามและอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้เข้าร่วมสัมมนา International Forum on Islam, Education adn Global Peace ที่จัดโดย ASIAN ISLAMIC UNIVERSITIES ASSOCIATION (AIUA) ณ K-Link Tower Indonesia กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย และได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ Islamic Civilization and Education in Nusantara ในงานสัมมนาครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยอิสลามต่างๆ ในอาเซียน ที่เป็นสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยอิสลามอาเซียน ASIAN ISLAMIC UNIVERSITIES ASSOCIATION (AIUA) เข้าร่วม รวมถึงมหาวิทยาลัยฟาฏอนีด้วย