ปลัดอำเภอเมืองปัตตานี เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม

Posted on: กุมภาพันธ์ 13, 2019, by :

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 นายธวัช กุลวุฒิพงศ์ศักดิ์ ปลัดอำเภอเมืองปัตตานี พร้อมกับกำนันตำบลบานา ได้มาเยี่ยมคารวะอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และผู้บริหารโครงการมะดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา) ได้ฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการฯ ได้แสดงความชื่นชม แนวคิดของโครงการมะดีนะตุสสลาม ที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างความสันติสุขในพื่นที่จังหวัดชายแดนใต้