ผู้บริหารมะดีนะตุสสลามและ I-Bank จชต. ปรึกษาหารือในการพัฒนาโครงการฯ

Posted on: มกราคม 31, 2019, by :

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561 ผู้บริหารโครงการมะดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา) ได้เชิญผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย I-Bank จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อมาปรึกษาหารือในการพัฒนาโครงการมะดีนะตุสสลาม ณ ห้องประชุม สำนักงานมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม