ผู้บริหารโครงการฯ พบปะบรรยายให้ความรู้แก่เยาวชนค่ายอบรมจริยธรรมฯ

Posted on: เมษายน 19, 2019, by :

เมื่อวันที่ 12-17 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดโครงการค่ายอบรมจริยธรรมและปรับพื้นฐานการศึกษา Fajrul Islam Camp ครั้งที่ 8 จัดโดย กลุ่มฟัจรุลอิสลาม ร่วมกับศูนย์เยาวชนคนนราพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดนราธิวาส และสมาคมบัณฑิตนักศึกษาอัสสลาม (A.G.S.A) ณ มัสยิดคอดีเญาะห์ ในโครงการมะดีนะตุสสลาม ทั้งนี้ รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ประธานมูลนิธิมะดีนะตุสสลามและอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ อาจารย์ซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ฝ่ายกิจการพิเศษ ได้พบปะบรรยายให้ความรู้แก่เยาวชน รวมไปถึงให้เยาวชนเข้าใจในเรื่องของการวากัฟ โดยเฉพาะวากัฟในโครงการมะดีนะตุสสลาม