ผู้บริหาร บริษัท KTech เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม

Posted on: มกราคม 21, 2019, by :

เมื่อวันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 อายุพันธ์ กรรณสูต ที่ปรึกษาของบริษัท KTech Consruction Public Company Limited และ ศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายประสานงานและความร่วมมือ บริษัท KTech Consruction Public Company Limited ได้เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา) โดยมี อาจารย์ซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ให้การต้อนรับและนำเสนอโครงการฯ