ผู้แทนเครือข่ายการกุศลอัลชาเยียอ์จากประเทศคูเวต ติดตามการก่อสร้างอาคารคณะพยาบาลศาสตร์

Posted on: มกราคม 31, 2019, by :

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 คุณอับดุรเราะห์มาน อัลฮัดดาด ผู้แทนเครือข่ายการกุศลอัลชาเยียอ์จากประเทศคูเวต และคณะ มาเยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลามและติดตามการก่อสร้างอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในพื้นที่โครงการมะดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา) โดยมีผู้บริหารโครงการมะดีนะตุสสลามเป็นผู้ต้อนรับและนำเสนอความคืบหน้า และได้ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่จริงที่กำลังก่อสร้างอยู่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จะเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยที่เปิดในโครงการมะดีนะตุสสลาม โดยจะมีการเรียนการสอนในสาขาดังกล่าวที่บูรณาการกับวิถีชีวิตแบบอิสลามที่เน้นภาษาอาหรับและอังกฤษ