พบปะลูกค้าหมู่บ้านที่1(ดารุลอีมาน) ในโครงการมะดีนะตุสสลาม

Posted on: มกราคม 21, 2019, by :

เมื่อวันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560 ทางบริษัท ปัตตานี จายา โฮลดิ้ง จำกัด ได้เชิญลูกค้าหมู่บ้านที่ 1 (ดารุลอีมาน) เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการบ้านและภาพรวมทั้งหมดของโครงการมะดีนะตุสสลามให้กับลูกค้า โดยมี ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ประธานมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม ให้การต้อนรับ ณ บริเวณโครงการหมู่บ้านที่ 1 (ดารุลอีมาน)