พิธีวางรากฐานศูนย์การค้า PATTANI ASEAN MALL

Posted on: ธันวาคม 25, 2018, by :

พิธีวางรากฐานศูนย์การค้า PATTANI ASEAN MALL
วันที่ 10 มกราคม 2560 , 10 January 2017
—————————–
ศูนย์การค้า Pattani Asean Mall เป็นศูนย์การค้าจำหน่ายสินค้า อุปโภคและบริโภค ทั้งขายปลีกและขายส่ง แบบลักษณะผสมผสาน คือทั้งที่เป็นลักษณะให้บริการเช่าพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภค โดยแยกเป็นกลุ่มสินค้า ให้อิสระแก่ผู้เช่าในจัดการธุรกิจและการตลาดและกำหนดราคา โดยผู้บริหารจะกำหนดนโยบายโดยภาพรวม อำนวยการความสะดวกและทำการส่งเสริมการขายและประกอบการด้วยตนเอง โดยจัดหาสินค้าจัดวางอย่างเป็นระเบียบ สะดวก ให้ลูกค้าเข้าถึงสินได้

ทางโครงการมาดีนะตุสสลาม ได้มอบหมายให้กลุ่มโกตาจายา ในนามบริษัทปัตตานีจายา คอมเมอร์เชียล จำกัด รับผิดชอบดำเนินการพัฒนา เนื้อที่ 268 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พัฒนาโครงการธุรกิจและสร้างรายได้ให้เพียงพอกับการซื้อที่ดินตามเป้าหมายโครงการ และสร้างรายได้ระยะยาวให้กองทุนวากัฟต่อไป

มีเป้าหมาย เปิดศูนย์ภายใน กลางปี 2562 (ต้อนรับรอมฎอนปี ฮ.ศ.1439)