พิธีวางรากฐาน อาคารบ้านวากัฟ ในโครงการมะดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา)

Posted on: มกราคม 31, 2019, by :

วันพุธ ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562 ทางมูลนิธิมะดีนะตุสสลามได้จัดพิธีวางรากฐาน อาคารบ้านวากัฟ ในโครงการมะดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา) ได้รับเงินวากัฟ จากกระทรวงศาสนสมบัติ ประเทศคูเวต เพื่อสร้างบ้านวากัฟ จำนวน 10 ยูนิต เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,147,825 บาท เพื่อเปิดให้เช่า สร้างรายได้ให้กับวากัฟ มะดีนะตุสสลาม โดยจะก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านที่ 7 (หมู่บ้านดารุลฟาละฮ์) ของโครงการมะดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา)

ตัวอย่างบ้านวากัฟ