ต้อนรับคณะจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย ที่มาเยี่ยมเยียนโครงการฯ

Posted on: ธันวาคม 25, 2018, by :

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม  นำโดย ผศ.ดร.วรวิทย์  บารู  นายซาฟีอี บารู  และนายอิสมาแอ ระนี  ให้การต้อนรับคณะจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย ที่มาเยี่ยมเยียนโครงการมะดีนะตุสสลาม ปัตตานีจายา