รองคณบดี คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยอิสตันบูล ซาบาฮัททิน ซาอิม (IZU) ประเทศตุรกี เยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม

Posted on: มกราคม 21, 2019, by :

เมื่อวันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 รศ.ดร.Abdulmuttalip Arpa รองคณบดี คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยอิสตันบูล ซาบาฮัททิน ซาอิม (IZU) นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ได้เข้าเยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลามและรับชมการนำเสนอการดำเนินงานของโครงการ โดยระหว่างการพูดคุย รศ.ดร.Abdulmuttalip Arpa ได้พูดถึงบทบาทและความสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างสันติภาพในพื้นที่

และกล่าวชื่นชมให้กำลังใจถึงความตั้งใจของโครงการมะดีนะตุสสลามซึ่งเป็นโครงการที่หากสำเร็จแล้วจะเป็นโมเดลสำคัญในการสร้างสันติภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในภูมิภาคบนพื้นฐานของความรู้และจิตวิญญาณ พร้อมเน้นย้ำว่าโครงการมะดีนะตุสสลามถึงแม้จะเป็นโครงการที่ใหญ่และมีอุปสรรคมากมายในการดำเนินการ แต่ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่บริสุทธิ์จะนำพาไปสู่ความสำเร็จในที่สุดถึงแม้จะต้องใช้เวลาและความอดทนอีกหลายปี ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺ ตะอาลา

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอิสตันบูลซาอิม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ก่อตั้งโดยมูลนิธิซาบาฮัททิน ซาอิม ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญทางด้านการนำระบบการเงินอิสลามเข้าสู่ประเทศตุรกี ซึ่งปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษาไทยกำลังศึกษาอยู่ในสาขาต่างๆ จำนวนกว่ายี่สิบคนโดยผ่านการประสานงานทางทุนการศึกษากับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย