รายงานยอดบริจาค WAQAF Care

มีผู้บริจาคแล้ว 100 ถุง รวมเป็นเงิน 30,200 บาท

ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อถุงยังชีพละศิลอด ให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 1,000 ถุงๆละ 300 บาท

ได้รับแล้ว 100 ถุง
ยังขาด 0 ถุง
ยังขาด 100 ถุง
ยังขาด 100 ถุง
ยังขาด 100 ถุง
ยังขาด 100 ถุง
ยังขาด 100 ถุง
ยังขาด 100 ถุง
ยังขาด 100 ถุง
ยังขาด 100 ถุง
ยังขาด 100 ถุง

| ระยะเวลารับบริจาค ตั้งแต่วันนี้ - 15 รอมฎอน 1440 (20 พฤษภาคม 2562) |