คณะทำงานเตรียมการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอิสลามจากประเทศศรีลังกา เยี่ยมโครงการฯ

Posted on: ธันวาคม 24, 2018, by :

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 คณะทำงานเตรียมการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอิสลามจากประเทศศรีลังกา มาเยี่ยมเยียนโครงการมะดีนะตุสสลาม ปัตตานีจายา โดยมีอาจารย์ซอและห์ ตาเละ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั่วคราวปัตตานีจายา