ศ.ดร.มุฏลัก อัลเกาะเราะวีย์ ประเทศคูเวต เยี่ยมชมโครงการมะดีนะตุสสลาม

Posted on: ธันวาคม 28, 2018, by :

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2559  ศ.ดร.มุฏลัก อัลเกาะเราะวีย์ อดีตปลัดกระทรวงกิจการอิสลาม ประเทศคูเวตและสมาชิกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี เยี่ยมชมโครงการมะดีนะตุสสลาม พร้อมเข้าชมบ้านดารุลอีมานจากโซนหมู่บ้านที่หนึ่ง ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ปัตตานีจายาโฮลดิ้ง จำกัด